Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep

De stichting ZIGZAG (Zeeuwse Innovatie Groep / Zeeuwse Aanjaag Groep) is een onafhankelijke particuliere organisatie zonder winstoogmerk. De stichting biedt ondersteuning aan initiatieven die kunnen uitmonden in projecten met een reële bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van de regio Zeeland en van deelregio’s binnen Zeeland. 

Voor een relatief kleine provincie als Zeeland is durf om initiatieven te ontplooien van essentieel belang. Te vaak verzanden kansrijke ideeën in de beginfase van het ontwikkelingsproces. Vooral omdat het onmogelijk is (commerciële) partners te vinden die bereid zijn financiële middelen ter beschikking te stellen voordat de economische en/of maatschappelijke haalbaarheid ervan is aangetoond.

De stichting ZIGZAG heeft zich ten doel gesteld om in deze lacune te voorzien door gedurfde innovaties en kansrijke ideeën op effectieve en niet bureaucratische wijze financieel te ondersteunen.

De missie van ZIGZAG is om met de ter beschikking staande financiële middelen een zo groot mogelijk aantal ontwikkelingen met relevante economische en sociale uitstralingseffecten te genereren. Om de impact (aanjaagfunctie) te optimaliseren werkt de stichting bij het realiseren van projecten samen met partijen die over vergelijkbare ambities en mogelijkheden beschikken.

Met deze website wil de stichting ondernemers en vertegenwoordigers uit maatschappelijke en dienstverlenende organisaties informeren over haar ambities, doelstellingen en mogelijkheden. Verder willen wij hen uitnodigen om innovatieve ideeën en initiatieven ter bevordering van de regionale sociaal-economische ontwikkeling – die naar hun oordeel voldoen aan eerdergenoemde doelstellingen en voorwaarden – bij het secretariaat van de stichting in te dienen. Daarbij kan het onder meer gaan om ontwikkeling en bundeling van kennis, realiseren van duurzaamheid, (bevordering van) samenwerking, commercialisering en promotie in de volgende deelgebieden:

  • Haven en industrie
  • Infrastructuur
  • Bio-industrie
  • Aquacultuur
  • Toerisme
  • Zorgvoorzieningen
  • Stadsontwikkeling
  • Arbeidsmarkt

Binnen twee maanden na indiening van de aanvraag zal het bestuur van de stichting zich een eerste oordeel vormen over haalbaarheid en kansrijkheid van het initiatief. Bij deze beoordeling (zie subsidiecriteria) speelt ook mee of initiatiefnemers zelf financieel participeren en of er mogelijkheden zijn om derden te laten meefinancieren. De financiële ondersteuning door de stichting kan onder meer bestaan uit een eenmalige bijdrage (om niet) of een lening tegen preferentiële voorwaarden. 

Via deze site ( “nieuw project indienen” ) kan een aanvraagformulier worden gedownload. De aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend.

Ook kunt u telefonisch contact opnemen met een vertegenwoordiger van de stichting ZIGZAG en/of een afspraak maken voor een gesprek.

Op deze site kunt u ook lezen welke projecten de stichting heeft gehonoreerd.