Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep

Sinds de oprichting zijn er circa 100 initiatieven en aanvragen bij het stichtingsbestuur voorbij gekomen. Hiervan zijn inmiddels rond de 50 projecten gehonoreerd met een subsidie, renteloze lening of sponsorbedrag, variërend tussen € 2.500,– en € 25.000,–

In totaal is vanaf de start bijna een bedrag van € 800.000,– beschikbaar gesteld aan innovatieve ideeën en initiatieven die een stimulerend effect kunnen hebben op de Zeeuwse economie.

De subsidiebedragen die de stichting ZIGZAG heeft betaald aan initiatieven kunnen worden verdeeld in een aantal categorieën:

– collectieve initiatieven die een breder economisch en maatschappelijk effect kunnen realiseren
– individuele initiatieven en ideeën van ondernemers
– inschakeling van externe expertise t.b.v. collectieve en individuele initiatieven
– sponsoring van evenementen en seminars die een economische spin-off hebben voor Zeeland

Een samenvattend overzicht van gehonoreerde aanvragen:

 • onderzoek door studenten van de Roosevelt Academy voor de opstart en realisatie van het Panorama Walcheren schilderij-project
 • de ontwikkeling rond de realisatie voor een Kenniscentrum Binnenvaart voor Zeeland
 • promotie en ontvangst van cruiseschepen in Vlissingen-Oost
 • promotie streekproducten en agri & aqua ontwikkelingen in Zeeland
 • stimulering slaagkansen innovatieve starters via Economische Impus Zeeland, Innogo en DOK41 projecten
 • seminars, beurzen en evenementen op het gebied van ondernemerschap en innovatie
 • ontwikkeling en opstart van het Teaching & Learning Center van de Roosevelt Academy
 • initiatieven van de Maatschappij van Nijverheid en Handel/De Maatschappij in het kader van krimp
 • tv programma Zeeuwse Zaken als prikkel voor ondernemerschap en innovatie
 • Sail Maritiem 2013 als economisch en toeristisch spin-off voor Zeeland
 • promotie en ontwikkeling Kenniswerf Zeeland
 • opdracht tot haalbaarheidsonderzoek voor Zeeuws Investerings Fonds
 • bouwen van een prototype en verbetering van een mobiel design kantoormeubel
 • vervaardiging van schaalmodellen en verkoopplan voor duurzame en innovatieve verblijfsrecreatie
 • pilot en verdere ontwikkeling van gedragsafhankelijke buitenverlichting
 • proeven en ontwikkeling van een nieuw gewas
 • proefopstelling voor biogasvergisting
 • ontwikkeling van een Zeeuwse mobiliteitsbank
 • ontwikkeling van test- en meetapparatuur en rapportage voor industriele afsluiters
 • ontwikkeling en opzetten van een organisatie- en businessmodel voor commerciele activiteiten hulpverlening en opleiding jeugdzorg
 • verdere ontwikkeling en vergroten afzetmarkt van bottlenecker
 • ontwikkeling van een wereldwijde methodiek voor vermogensbeheer en bewaking
 • toepassingen kiwibessenteelt
 • ontwikkeling vangsttechniek voor zeewieren
 • product- en methodiekontwikkeling voor mensen met Alzheimer
 • inschakeling van externe expertise zoals organisatie, marketing en subsidie-adviseurs voor diverse organisaties en ondernemers
 • financiële ondersteuning voor het opstellen van businessplannen
 • ontwikkeling game-industrie voor Zeeland
 • ontwikkeling oesterkweek
 • ontwikkeling hagelkanon
 • onderzoek muggenlarven
 • onderzoek en promotie zeewierboerderij
 • inschakeling expertise kunststofgranulaten
 • opstartkosten energiecoöperatie
 • opstarten Zeeuws crowdfunding platform
 • opstarten Kredietunie Zeeland
 • Vestigingspremies DOK41 voor innovatieve en creatieve starters
 • Stimulering Jong Ondernemerschap
 • Stimulering, ontwikkeling en promotie Kenniswerf Zeeland
 • Financiële bijdragen voor opstellen businessplannen innovatieve bedrijven
 • Ontwikkeling 3d-robotica toepassingen