Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep

De stichting ZIGZAG (Zeeuwse Innovatie Groep / Zeeuwse Aanjaag Groep) is een onafhankelijke particuliere organisatie zonder winstoogmerk. De stichting biedt ondersteuning aan initiatieven die kunnen uitmonden in projecten met een reële bijdrage aan de sociaal-economische ontwikkeling van  Zeeland.

Voor een relatief kleine provincie als Zeeland is durf om initiatieven te ontplooien van essentieel belang. Te vaak verzanden kansrijke ideeën in de beginfase van het ontwikkelingsproces. Vooral omdat het onmogelijk is (commerciële) partners te vinden die bereid zijn financiële middelen ter beschikking te stellen voordat de economische en/of maatschappelijke haalbaarheid ervan is aangetoond.

De stichting Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep beschikt over een subsidiefonds, waarmee innovatie bij ondernemers en het stimuleren van economische ontwikkelingen in Zeeland kunnen worden gefinancierd.

De stichting ZIGZAG heeft zich ten doel gesteld gedurfde innovaties en kansrijke ideeën op effectieve en niet bureaucratische wijze financieel te ondersteunen.