image

Informatie over de stichting

De stichting is een onafhankelijke particuliere organisatie zonder winstoogmerk, telt drie bestuursleden en een coördinator/officemanager.
De stichting Zeeuwse Innovatie Groep/Zeeuwse Aanjaag Groep, kortweg ZIGZAG, is opgericht om innovatieve initiatieven en vernieuwende ideeën een financiële impuls te geven. Het gaat daarbij vaak om nieuwe ontwikkelingen die zonder aanjaagsubsidie niet goed van de grond komen omdat de financiële en commerciële haalbaarheid nog onvoldoende kan worden aangetoond. Het ZIGZAG-fonds wil met haar ondersteuning en subsidie nieuwe economische kansen mogelijk maken en ook werkgelegenheid creëren.
Bekijk enkele projecten
image

Missie ZIGZAG

De missie van ZIGZAG is om met de ter beschikking staande financiële middelen een zo groot mogelijk aantal ontwikkelingen met relevante economische en sociale uitstralingseffecten te genereren.
Om de impact (aanjaagfunctie) te optimaliseren werkt de stichting bij het realiseren van projecten samen met partijen die over vergelijkbare ambities en mogelijkheden beschikken.
Bekijk enkele projecten

Ben jij een innovatieve ondernemer met groeiplannen?

Heb jij een vernieuwend idee of inspirerend ondernemingsconcept? Meld je project dan bij ons aan. Verbreed je netwerk, versterk je positie en maak gebruik van de financierings- en/of coachmogelijkheden, zodat jouw idee geen idee blijft.